Brighton Inc.

Fotografie venované Brightonu (UK), kde som pár rokov pôsobil. A aj keď je to len zlomok toho, čo sa tam dalo vidieť a zažiť, azda najlepšie vystihujú moje spomienky.