Volania

Sugestívne podanie štúdií letiacich vtákov. Hlboko podvedomé obrazy.. Nasnímané na čiernobiely film Fuji Neopan ISO 400, reálne zábery, minimum počítačových úprav. Použitá technika viacnásobnej expozície posúva snímky do abstraktného sveta.