Stratený raj

Zopár fragmentov z potuliek po našich grúňoch. Veru, v dnešnej pravouhlosti je čoraz ťažšie nájsť podobné oázy. A tak ako ubúdajú, ubúdame aj my, naša rázovitosť, korene a identita..