Social ABStract

Svojské zobrazenie istých spoločenských výjavov, entít a identít. Zvrhlo satirické, na hranici surreality, avšak reálne. Sociálno-deštruktívny dokument zanechávajúci pocit nezodpovedaných otázok a beznádeje.