Volania II

Farebné pokračovanie čiernobielej trilógie. Rovnaký námet, rovnaká snaha, rovnaké pocity..  Taktiež vychádzajúce z podvedomia. Abstraktnosť prepožičiava technika panningu pri dlhých časoch uzávierky fotoaparátu.